< Zpět na hlavní stranu

Organizátor a partneři

Organizátorem oslavy NA IGORA je společnost Kola pro Afriku , o.p.s., se sídlem Závodní 101/2006, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 29397596, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 321.

Posláním Kol pro Afriku je rozvojová spolupráce, která se opírá o iniciaci nás Čechů k darování starého nebo nepotřebného kola pro Afriku, kde kolo dětem pomáhá překonávat velké vzdálenosti na cestě do školy. Veškerá činnost Kol pro Afriku se jak v Česku tak i v africké Gambii točí kolem kola a pomoci, která se točí. Jako způsob jak do kolové pomoci zapojit další příznivce spustila Kola pro Afriku kampaň na podporu cyklistiky s vyvrocholením na Světový den cyklistiky - 1.10., na Igora.
Vaše zapojení do kampaně podpoří cyklistiku i činnost kol pro Afriku. Kampaň sleduje i šíření povědomí české společnosti o tom co Kola pro Afriku v České republice dělají a jakým způsobem se jejich kolová pomoc točí. 

Vše začíná darem kola od českých dárců. Kola pro Afriku s pomocí logistických partnerů sváží kolové dary z různých koutů naší země. V každém kraji lze nalézt stálé sběrné místo, do jednorázových sbírek se zapojují občané, města i organizace.

Darovaná kola se svážejí do skladu a sociální dílny Kol pro Afriku v Ostravě Koblově. Zde se kola třídí, opravují a balí k expedici. Pro práci s koly jsou vytvářena pracovní místa pro muže po výkonu trestu a pro muže s jinými sociálními a zdravotními hendikepy. V dílně Kol pro Afriku dostávají po opravách nový život i kola určená českým cyklistům. Benefiční prodej kol probíhá na e-shopu kolaprokola.cz.

Do práce s koly které míří do africké Gambie jsou zapojováni vězni z ostravské věznice v Heřmanicích. Pomáhají při kompletaci a balení kol do transportních balíčků, třídí a připravují funkční náhradní díly pro opravy školních kol v Gambii.

Takové je kolo pomoci, které točí Kola pro Afriku v České zemi a Češi pro Afriku.  

Kampaň Na Igora! je jedním ze způsobů, jak do kolové pomoci zapojit další příznivce a podporovatele a zároveň oslavit přínosy kola a cyklistiky.

 

Slavte s námi Na Igora!, podpoříte cyklistiku i činnost Kola pro Afriku v ČR

Kampaň NA IGORA je realizována díky finanční podpoře České rozvojové agentury “Česká republika pomáhá” a s podporou partnerů akce.