< Zpět na hlavní stranu

Jak to funguje

Jak to funguje

Úspěšnost činnosti společnosti Kola pro Afriku stojí z největší části na podpoře svých příznivců. Jako způsob oslovení veřejnosti přicházejí Kola pro Afriku s kampaní s názvem Na Igora!, která podporuje nejen činnost Kol pro Afriku, ale také cyklistiku v ČR. Úspěšnost kampaně ilustruje virtuální cyklista Igor, který chce objet celý svět za 80 dní. Igorova cesta začíná 14. července a končí 1. října ve Světový den cyklistiky. Igor si vytyčil 90 míst, kterými chce na své cestě projet. Celá trasa měří bez přeletů 35 000 km. Igorova trasa kolem světa je inspirovaná cestou kolem světa na kole, kterou před lety v rámci expedice TURN AROUND THE GLOBE urazil Roman Posolda, zakladatel a duše Kol pro Afriku.

Každý registrovaný účastník kampaně posune Igora na jeho cestě kolem světa o 20 kilometrů. K tomu, aby Igor dokázal absolvovat celou trasu, musí získat podporu 1750 účastníků, kteří se do kampaně zaregistrují. Proto každý registrovaný účastník kampaně vyzve, či nominuje 2 své přátele k účasti v kampani Na Igora!.

Jako poděkování za podporu bude Igor  na oplátku informovat skrze své příspěvky o každém z 90ti míst své cesty, které díky registraci ostatních dosáhl. Úspěch Igorovy cesty kolem světa závisí na tom, kolik příznivců se do kampaně Na Igora! zaregistruje. Zážitků z cyklistiky bude tolik, kolik cyklistů se o ně s Igorem podělí.

Chceš-li se přidat, roztočit kolo podpory pro Kola pro Afriku a oslavit cyklistiku, postupuj dle následujících kroků:

 1. Zaregistruj se, přispěješ 100 Kč na Kola pro Afriku 
  Každý účastník oslavy posune uhrazením registrace virtuálního cyklistu Igora o 20 km na jeho cestě kolem světa. Registrační příspěvek je určen na podporu činnosti Kola pro Afriku v ČR. Kolik urazil Igor kilometrů sleduj zde
 2. Můžeš-li, ušlapej na kole 20 km a vyzvi další 2 přátele
  Registrovaný účastník podpoří cyklistiku tím, když ušlape 20 km na kole. Pokud chceš roztáčet kolo podpory, sdílej svou účast v kampani na svém profilu a vyzvi či nominuj k účasti Na Igora! další 2 své přátele.
 3. Sdílej své zážitky s Igorem
  Igor přispívá příspěvky z cesty do facebookové skupiny NAIGORA a na Instagram #naigora. I ty můžeš sdílet zážitky ze své cyklojízdy. Pomůžeš tím přispět  k popularizaci cyklostezek, k šíření doporučení cyklotras a dobrých tipů na cyklovýlety v České republice.
 4. Sleduj Igora na cestě kolem světa až do cíle
  Ze všech míst Igorovy cesty kolem světa přináší Igor zážitky a pozdravy z míst, které dosáhl díky registracím účastníků. Igorovy příspěvky přenesou i vzpomínky Romana Posoldy z kolové expedice AROUND THE GLOBE. Kam už Igor díky podpoře ostatních dorazil uvidíš zde. Až Igor dojede do cíle, vylosuje jednoho výherce hlavní ceny kampaně:
  1. repasovaný model městského jízdního kola pod značkou KOLA PRO AFRIKU.
 5. Zásady zpracování osobních údajů
  Správcem poskytnutých osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Kola pro Afriku, o.p.s., IČ: 29397596, se sídlem Závodní 2006/101, 700 30 Ostrava – Zábřeh, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu O, vložce číslo 321.

  Pro účast na oslavě NA IGORA poskytuje účastník při registraci vstupenky správci osobních údajů svůj email, jméno a příjmení a kontaktní adresu. Tyto údaje jsou správcem zpracovávány za účelem slosování o výherní cenu oslavy a budou správcem uchovávány po dobu 1 roku od získání souhlasu. Když účastník oslavy poskytne při registraci souhlas se zpracováním osobních údajů i souhlas se zasíláním newsletteru, budou jeho kontaktní údaje správcem zpracovávány do doby žádosti o výmaz osobních údajů. Správce provede výmaz bez odkladu na základě žádosti subjektu osobních údajů, zaslané buď na email info@kolaproafriku.cz nebo na poštovní adresu správce.

Chci se zapojit